టైపింగ్ సహాయం Unable to see Telugu properly?
మీ తెలుగు సందేశం, ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్‌లతో:
పొడగించు ↓ తగ్గించు ↑ •
మార్పిడి తీరు:  

లేఖిని అనేది తెలుగు లిపిని సృష్టించే ఒక సాధనము. ఇంటర్నెట్‌లో తెలుగు సమాచార సృష్టిని ఇది సులభం చేస్తుంది. మీ బంధువులకు, మిత్రులకు ఇకనుండి తెలుగులో సందేశాలు పంపించుకోవచ్చు! ఈ సేవ పూర్తిగా ఉచితం!

వ్రాయటం ఎలా?

చాలా ఈజీ! మొదటి పెట్టెలో తెలుగునే ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్‌లతో టైపుచెయ్యండి. (ఉదా.: హలో, ఎలా ఉన్నారు? కొరకు halO, elA unnAru?)

వీవెన్.కామ్ (Veeven.Com)
కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం

చివరి మార్పు: 2010 డిసెంబర్ 31.పద్మ యొక్క సాంకేతికతతో పరిపుష్ఠం. | విమ్, లేఖిని లతో తయారుచేయబడింది. గ్రాఫిక్స్ జారా Xtreme తో. | సరైన HTML! · సరైన CSS!